Over Metaalplus

The smart welding factory

De relatie met onze klanten is gestoeld op een langdurige en intensieve samenwerking waarbij de expertise van onze medewerkers een opvallend grote rol speelt. Elke aanvraag beoordelen we namelijk vanuit een zeer kritische achtergrond. Onze stelregel daarbij: ‘Goed is goed…, maar het kan óók slimmer.’ Dat is ook de uitdaging die we samen met de klant aangaan. Aanvragen en opdrachten geven we een onderscheidende meerwaarde door oplossingen aan te dragen die de productie beter, efficiënter en goedkoper maakt. Door deze werkwijze zijn problemen vaak al opgelost voordat ze kunnen ontstaan. En juist dát is Metaalplus.

Richting geven aan trends

In de snel veranderende wereld is er niet alleen een toenemende behoefte aan klantspecifieke oplossingen, ook de vraag naar kleine series en verschillende varianten binnen een serie zal toenemen. Metaalplus speelt heeft hierop ingespeeld door de organisatie en het productieproces op deze trend af te stemmen. Daardoor zijn we in staat om slimme combinaties te maken in zowel het handmatig als het gerobotiseerd lassen.

Efficiënt en doelgericht

Het gehele bedrijfsproces zoekt Metaalplus van ontwerp tot fabricage, afwerking en levering, continu naar snellere, slankere en slimmere methodes. Dat heet ‘lean thinking’, ofwel het elimineren van ‘verspillingen.’ Onze lerende organisatie blijft innoveren om de beste te willen zijn op het gebied van lean-productengineering, prototypebouw, lean produceren (flexibel en efficiënt) en lean aanleveren (JIS).

Klantwaardering

De dienstverlening van Metaalplus is erop gericht om de klant te ontlasten. Dat doen we door actief mee te denken vanaf de ontwerpfase tot en met de aflevering van het product. Dat is een voortdurende wisselwerking waarbij we elkaar durven te stimuleren om te innoveren, vooruit te denken en bijsturen als dat nodig is. Alles doen we om de integrale kosten te verlagen en het product te verbeteren. Deze slagvaardigheid van Metaalplus levert een grote bijdrage aan de klantwaardering. Daar zijn we dus ook heel zuinig op.

Tevreden medewerkers

De ‘lean-filosofie’ vraagt van onze medewerkers een hoge mate van zelfstandigheid. Ze hebben de verantwoordelijkheid om zelf mogelijkheden ter verbetering van het proces te initiëren en krijgen ondersteuning en begeleiding om op deze manier te kunnen werken. Zo ontstaat er een werkklimaat met betrokken medewerkers die (zichzelf) continu verbeteren. Dat leidt tot een hoge mate van medewerkerstevredenheid.

Bekijk hier de folder van Metaalplus

Metaalplus ontzorgt

Afgelopen jaar heeft Metaalplus één van haar klant volledig mogen ontzorgen met de productie van een aantal prototypen van maaimachines.

Lees meer

Daarom Metaalplus

  • Van engineering tot compleet eindproduct
  • Lean-manufacturing
  • Hoge leverbetrouwbaarheid (> 99,8%)
  • Meedenken in ontwerp modules
  • Levertijden betrouwbaar verkorten
  • Leveren tegen aantrekkelijke prijs-prestatievoorwaarden

Neem contact op